03 พฤศจิกายน 2552

หจก.สุรินทร์ ทีวี เน็คเวิร์ค รับสมัครงาน

ที่ตั้ง : 141,143 ถ.เทศบาล 3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทร 044-511708
ประเภทกิจการ : บริการเคเบิ้ลทีวี
ตำแหน่ง พนักงานการตลาด
-จำนวน 2 อัตรา
-เพศ ชาย/หญิง
-อายุ 20 ปีขึ้นไป
-วุฒิ ปริญญาตรี
-ค่าจ้าง ตามตกลง
-เงื่อนไข จบสาขาการตลาด

บริษัทกิมง้วนฮง จำกัด รับสมัครงาน

ที่ตั้ง : 92,94,96 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทร 044-538174
ประภทกิจการ : จำหน่ายชุดนักเรียน ชุดกีฬา
1.ตำแหน่ง พนักงานบัญชี-คอมพิวเตอร์
-จำนวน 2 อัตรา
-พเศ หญิง
-อายุ 20 ปีขึ้นไป
-วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี
-ค่าจ้าง ตามตกลง
-สวัสดิการ ประกันสังคม
2.ตำแหน่ง พนักงานขาย
-จำนวน 2 อัตรา
-เพศ หญิง
-อายุ 18 ปีขึ้นไป
-วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
-ค่าจ้าง ตามตกลง
-สวัสดิการ ประกันสังคม
3.ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
-จำนวน 2 อัตรา
-เพศ ชาย
-อายุ 18 ปีขึ้นไป
-วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
-ค่าจ้าง ตามตกลง
-สวัสดิการ ประกันสังคม

หจก.สราวุธการช่าง(2000) รับสมัครงาน

ที่ตั้ง : 270-274 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทร 044-519205
ประเภทกิจการ : รับเหมาก่อสร้าง
1.ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง/ช่างรถยนต์
-จำนวน 1 อัตรา
-เพศ ชาย
-อายุ 18 ปีขึ้นไป
-วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี
-ค่าจ้าง ตามตกลง
-เงื่อนไข มีประสบการณืพิจารณาเป็นพิเศษ
2.ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
-จำนวน 1 อัตรา
-เพศ ชาย
-อายุ 18 ปีขึ้นไป
-วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี
-ค่าจ้าง ตามตกลง
3.ตำแหน่ง พนักงานสต็อกสินค้า
-จำนวน 1 อัตรา
-เพศ ชาย/หญิง
-อายุ 18 ปีขึ้นไป
-วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี
-ค่าจ้าง ตามตกลง

บริษัทภัสร์-ฟาร์ม จำกัด รับสมัครงาน

ที่ตั้ง : 45 หมู่ที่ 8 บ้านถนน ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทร 044-142517
ประเภทกิจการ : ผลิตอาหารสัตว์
ตำแหน่ง พนักงานผสมอาหาร
-จำนวน 2 อัครา
-เพศ ชาย
-อายุ 18 ปีขึ้นไป
-วุฒิ ป.4-ม.6
-ค่าจ้าง 145-165 บาท/วัน
-สวัสดิการ เบี้ยขยัน อาหารกลางวัน ประกันสังคม เบี้ยส่งของ หยุดพิเศษเนื่องจากการทำนา

บริษัทโปรตอนคาร์สสุรินทร์ จำกัด รับมัครงาน

ที่ตั้ง 17 ถนนหลักเมือ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร 044-040201
ประเภทกิจการ: ขายรถยนต์


ตำแหน่ง พนักงานบัญชี
-จำนวน 1 อัตรา
-เพศ หญิง
-อายุ 23 ปีขึ้นไป
-วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
-ค่าจ้าง 6,000 บาท/เดือน