03 พฤศจิกายน 2552

โรงแรมสุรินทร์มาเจสติก รับสมัครงาน

ที่ตั้ง 99 ถ.จิตรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทร 044-713980-3
ประเภทกิจการ : บริการที่พัก
1.ตำแหน่ง พนักงานเสริฟ์
- จำนวน 5 อัตรา
-เพศชาย/หญิง
-อายุ 18 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
-ค่าจ้าง ตามตกลง
2.ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง
-จำนวน 1 อัตรา
-เพศ ชาย
-อายุ 18 ปีขึ้นไป
-วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
-ค่าจ้าง ตามตกลง
3.ตำแหน่ง แม่บ้าน
-จำนวน 5 อัตรา
-เพศ หญิง
-อายุ 18 ปีขึ้นไป
-วุฒิ ไม่จำกัด
-ค่าจ้าง ตามตกลง
4.ตำแหน่ง พนักงานซักรีด
-จำนวน 3 อัตรา
-เพศ ชาย/หญิง
-อายุ 18 ปีขึ้นไป
-วุฒิ ไม่จำกัด
-ค่าจ้าง ตามตกลง
5.ตำแหน่ง เบลบอย
-จำนวน 2 อัตรา
-เพศ ชาย
-อายุ 18 ปีขึ้นไป
-วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
-ค่าจ้าง ตามตกลง

2 ความคิดเห็น: